Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Orła Białego, z siedzibą w: Olsza 29, 63-100 Śrem,
  2. kontakt z Fundacją Orła Białego jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@fundacjaorlabialego.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe, wizerunek,
  5. kategoria danych osobowych w przypadku pozyskania danych kontaktowych z formularza zamieszczonego na stronie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy
  6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu,
  8. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe,
  9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Skontaktuj się z nami

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Zapoznaj się z RODO